razem- „Kiedy zadzwoniono do mnie w sprawie tej rocznicy, zdumiaem si na myl o tym, e mino ju 20 lat od jego mierci. Dla mnie on nadal yje” - napisa ksidz Gianni Calchinovati w licie do uczestników rocznicowego spotkania w Miliczu. Ksidz Gianni przez wiele lat wizytowa wspólnoty ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie) od pocztku ich tworzenia w Polsce. Ksidza Zdzisawa Seremaka pozna w poowie lat 70-tych i darzy go serdeczn przyjani a do ostatnich chwil. aowa, e nie móg przyby osobicie na tegoroczne spotkanie rocznicowe w Miliczu.

Czytaj więcej: Wierno w przyjani

swiadectwaPublikujemy peny zapis wiadectw wygoszonych przez uczestników spotkania w Miliczu w niedziel 22 maja 2011 roku, podczas uroczystoci z okazji 20-tej rocznicy odejcia ks. Zdzisawa Seremaka.

Spotkanie miao miejsce w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie wszyscy udalimy si po Mszy w. i po zoeniu kwiatów na grobie ks. Zdzisawa. Podzielilimy si wspomnieniami oraz moglimy obejrze pokaz zdj dokumentujcych histori ycia i posugi ks. Zdzisawa.

Czytaj więcej: wiadectwa w 20-t rocznic

mszaBlisko 50 osób przyjechao z Wrocawia, widnicy, Kolbuszowej, Warszawy, odzi, Malanowa, Opola, Krakowa i Ldka Zdroju aby upamitni posta ks. Zdzisawa Seremaka, którego 20. rocznica mierci przypada w niedziel 22 maja. Uroczystoci rozpoczy si Eucharysti w kociele pw. w. Andrzeja Boboli, skd przeniosy si na cmentarz parafialny a stamtd do milickiej „Dwójki”.

Czytaj więcej: By bardzo pomocnym czowiekiem

Dobre sowa

By bratem wrd braci

Z ogromnym wzruszeniem przekazuj do druku autoryzowan rozmow ze witej pamici ksidzem Zdzisawem Seremakiem. Odbya si ona w 1985 roku. Uzgodnilimy, e przed jej opublikowaniem zostanie poszerzona o kilka aktualnych problemów. Choroba i mier Ksidza uniemoliwiy spenienie tego zamierzenia. Ufam jednak, e i w tej formie pozwoli nam ona jeszcze lepiej zrozumie, jak wielkim darem by dla nas nasz wielki Przyjaciel.

Zdzisaw Bradel

Statystyka
Odsłon artykułów:
44712