Od 2000 r. rozpoczy si regularne spotkania w Miliczu w kad rocznic odejcia ks. Zdzisawa Seremaka, poczone z uczestnictwem w Eucharystii sprawowanej w jego intencji oraz modlitw nad jego grobem. Na tym pierwszym spotkaniu by obecny ks. Andrzej Perzyski, ówczesny odpowiedzialny krajowy za ruch Comunione e Liberazione. W kolejnych latach byli m.in. ks. Julian Rafako i ks. prof. Józef Swastek, przyjaciele ks. Zdzisawa z czasów seminaryjnych.

Druga cz prezentowanych zdj pochodzi ze spotkania w 20. rocznic, które miao miejsce 22 maja 2011 r. (relacja z tego spotkania).

 

Aby obejrze pokaz zdj prosz wybra jeden z poniszych obrazów:


 

Dobre sowa

By bratem wrd braci

Z ogromnym wzruszeniem przekazuj do druku autoryzowan rozmow ze witej pamici ksidzem Zdzisawem Seremakiem. Odbya si ona w 1985 roku. Uzgodnilimy, e przed jej opublikowaniem zostanie poszerzona o kilka aktualnych problemów. Choroba i mier Ksidza uniemoliwiy spenienie tego zamierzenia. Ufam jednak, e i w tej formie pozwoli nam ona jeszcze lepiej zrozumie, jak wielkim darem by dla nas nasz wielki Przyjaciel.

Zdzisaw Bradel

Statystyka
Odsłon artykułów:
43693