Zblia si 25. rocznica odejcia do Domu Ojca ksidza Zdzisawa Seremaka, wspaniaego kapana, bezporedniego wiadka jednego z najwaniejszych wydarze w Kociele Katolickim w XX wieku - Soboru Watykaskiego II, a take pierwszego odpowiedzialnego za ruch kocielny Comunione e Liberazione w Polsce, wskazanego przez zaoyciela ruchu ks. Luigiego Giussaniego.

Z tej okazji w niedziel 22 maja 2016 roku o godz. 11:30 zostanie odprawiona Msza wita w intencji .p. ks. Zdzisawa Seremaka w jego rodzinnym Miliczu (woj. dolnolskie) w kociele pw. w. Andrzeja Boboli przy ul. Spacerowej 2.

Msz w. bedzie koncelebrowa ks. prof. Józef Swastek, przyjaciel ks. Zdzisawa z roku seminaryjnego. Ponadto tego dnia w parafii w. Andrzeja Boboli w Miliczu odbywaj si uroczystoci odpustowe.

Tradycyjnie po odprawieniu mszy w. zbierzemy si na modlitwie przy grobie ks. Zdzisawa, a chwil póniej spotkamy si na wspólnym posiku i rozmowie z siostr ks. Zdzisawa, pani Teres Radeck i przybyymi gomi.

Koszt posiku to 25 z. (obiad dwudaniowy + kawa lub herbata).

Zgoszenia udziau w uroczystociach rocznicowych prosz nadsya do 15 maja br. na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ksidz kanonik Zdzisaw Seremak (30.09.1937 - 22.05.1991) wykada teologi moraln w Wyszym Arcybiskupim Seminarium Duchownym we Wrocawiu. Studiowa w Rzymie w latach 1961–1966, w czasie gdy odbywa si tam Sobór Watykaski II. Zna sze jzyków obcych i by tumaczem soborowym. Dziki temu wspópracowa z prymasem Stefanem Wyszyskim i kardynaem Karolem Wojty. By proboszczem parafii w Jeleniej Górze, Kotliskach, Chojnowie, Zgorzelcu, Ldku Zdroju i we Wrocawiu.

Ruch Komunia i Wyzwolenie zajmowa szczególne miejsce w yciu ksidza Zdzisawa Seremaka. Wyznaczony w 1983 roku przez ksidza Luigi Giussaniego na pierwszego odpowiedzialnego za tworzcy si w Polsce Ruch, zaangaowa si w to dzieo cakowicie, oddajc mu caego siebie, swoje talenty i moliwoci, wierny mu do koca. ycie i dzieo ksidza Zdzisawa jest take czci naszej historii jako majcych udzia w Ruchu. Nie byoby nas, gdyby nie przyja i pami o tym, co nam si wydarzyo.