Ks. Zdzisaw SeremakZblia si 21. rocznica odejcia do Domu Ojca ksidza Zdzisawa Seremaka, wspaniaego kapana, bezporedniego wiadka jednego z najwaniejszych wydarze w Kociele Katolickim w XX wieku - Soboru Watykaskiego II, a take pierwszego odpowiedzialnego za ruch kocielny Comunione e Liberazione w Polsce, wskazanego przez zaoyciela ruchu ks. Luigiego Giussaniego.

Z tej okazji w niedziel 20 maja 2012 roku o godz. 11:30 zostanie odprawiona Msza wita w intencji .p. ks. Zdzisawa Seremaka w jego rodzinnym Miliczu (Województwo Dolnolskie) w kociele pw. w. Andrzeja Boboli przy ul. Spacerowej 2.

Msz w. bedzie celebrowa ks. Jerzy Krawczyk, odpowiedzialny krajowy za wspólnoty Comunione e Liberazione w Polsce. Bdzie to wic dla nas wszystkich dobra okazja, aby razem z obecnym odpowiedzialnym krajowym pomodli si w intencji pierwszego odpowiedzialnego za CL w Polsce.

Ponadto tego dnia w parafii w. Andrzeja Boboli w Miliczu odbywaj si uroczystoci odpustowe.

Tradycyjnie po odprawieniu Mszy w. zbierzemy si na modlitwie przy grobie ks. Zdzisawa, a chwil póniej spotkamy si na wspólnym posiku i rozmowie z siostr ks. Zdzisawa, pani Teres Radeck i przybyymi gomi.

Zgoszenia udziau w uroczystociach rocznicowych prosz nadsya na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.