mszaBlisko 50 osób przyjechao z Wrocawia, widnicy, Kolbuszowej, Warszawy, odzi, Malanowa, Opola, Krakowa i Ldka Zdroju aby upamitni posta ks. Zdzisawa Seremaka, którego 20. rocznica mierci przypada w niedziel 22 maja. Uroczystoci rozpoczy si Eucharysti w kociele pw. w. Andrzeja Boboli, skd przeniosy si na cmentarz parafialny a stamtd do milickiej „Dwójki”.

Wspomnieniowe uroczystoci rozpoczy si od mszy witej odprawionej w kociele pw. w. Andrzeja Boboli w Miliczu. Eucharysti koncelebrowali: wykadowca z wrocawskiego seminarium duchownego ks. prof. Józef Swastek, ks. Waldemar Przyklk z Opola, ks. dziekan Kazimierz Kudryski i wikariusz ks. Waldemar Cwynar. Homili wygosi przyjaciel ks. Zdzisawa Seremaka ks. prof. Swastek.

Po zakoczeniu Eucharystii wszyscy przyjaciele ksidza Seremaka udali si na miejsce jego pochówku na cmentarzu parafialnym, gdzie zoono wieniec kwiatów oraz zmówiono modlitw za spokój jego duszy. Kilka sów do zebranych skierowa take ks. prof. Swatek – Zdzisaw by czowiekiem bardzo pomocnym i skromnym. Pomimo niewielkich rodków zawsze stara si pomóc drugiemu czowiekowi – mówi profesor, po czym wieniec kwiatów zoono na grobie duszpasterza.

- Nie znaem osobicie ks. Seremaka, jednak gdy doczyem do ruchu Komunia i Wyzwolenie zafascynowaem si jego osob – mówi Jacek Strzakowski, organizator przyjazdu do Milicza i dodaje - Zaoyciel ruchu by osob nietuzinkow, bardzo dobrze wyksztacon. Uczestniczy z bp. Kominkiem jako jego sekretarz podczas obrad Soboru Watykaskiego II. By jednym z pierwszych kapanów, którzy odprawiali msze potrydenckie, z udziaem wiernych w czytaniach i modlitwie wiernych. To bya naprawd fascynujca posta – dodaje pewnym gosem Jacek.

Ostatnim elementem spotkania nad grobem ks. Zdzisawa byo odmówienie konsekracyjnej modlitwy ruchu Komunia i Wyzwolenie „Maryjo, ty jeste Matk Chrystusa” oraz odpiewanie pieni „Povera Voce”. Po czym zebrani udali si do Szkoy Podstawowej nr 2 na obiad i wspólne rozwaania. wiadectwa zwizane z ks. Zdzisawem Seremakiem wygosili Boena Ladyca, Teresa Toms, Wadysaw Dorosz i Krzysztof Prokop.

 

Autor: Sebastian Stelmach

Artyku ukaza si 27 maja 2011 r. w Tygodniku Milickim, Gazecie Samorzdowej Gmin Doliny Baryczy

http://www.tygodnikmilicki.pl


 

Wczeniej w Tygodniku Milickim ukazaa si take informacja o uroczystociach 20-tej rocznicy mierci Ks. Zdzisawa Seremaka.

 

Dobre sowa

By bratem wrd braci

Z ogromnym wzruszeniem przekazuj do druku autoryzowan rozmow ze witej pamici ksidzem Zdzisawem Seremakiem. Odbya si ona w 1985 roku. Uzgodnilimy, e przed jej opublikowaniem zostanie poszerzona o kilka aktualnych problemów. Choroba i mier Ksidza uniemoliwiy spenienie tego zamierzenia. Ufam jednak, e i w tej formie pozwoli nam ona jeszcze lepiej zrozumie, jak wielkim darem by dla nas nasz wielki Przyjaciel.

Zdzisaw Bradel

Statystyka
Odsłon artykułów:
44712