Zblia si 25. rocznica odejcia do Domu Ojca ksidza Zdzisawa Seremaka, wspaniaego kapana, bezporedniego wiadka jednego z najwaniejszych wydarze w Kociele Katolickim w XX wieku - Soboru Watykaskiego II, a take pierwszego odpowiedzialnego za ruch kocielny Comunione e Liberazione w Polsce, wskazanego przez zaoyciela ruchu ks. Luigiego Giussaniego.

Czytaj więcej: Zapraszamy na 25. rocznic

Dla wielu z nas by wielkim i bliskim przyjacielem. Porywa za sob i burzy bariery midzyludzkie, by budowniczym mostów przyjani, po których Bóg przychodzi do czowieka. By znakiem mioci Boga w zwyczajnoci kadego dnia.

Wczoraj mina 23-rocznica odejcia z tego wiata p. ksidza Zdzisawa Seremaka. Pamitajmy o nim w naszych codziennych modlitwach.

Czytaj więcej: Zwyczajna wdziczno

Ks. Zdzisaw SeremakZblia si 21. rocznica odejcia do Domu Ojca ksidza Zdzisawa Seremaka, wspaniaego kapana, bezporedniego wiadka jednego z najwaniejszych wydarze w Kociele Katolickim w XX wieku - Soboru Watykaskiego II, a take pierwszego odpowiedzialnego za ruch kocielny Comunione e Liberazione w Polsce, wskazanego przez zaoyciela ruchu ks. Luigiego Giussaniego.

Z tej okazji w niedziel 20 maja 2012 roku o godz. 11:30 zostanie odprawiona Msza wita w intencji .p. ks. Zdzisawa Seremaka w jego rodzinnym Miliczu (Województwo Dolnolskie) w kociele pw. w. Andrzeja Boboli przy ul. Spacerowej 2.

Czytaj więcej: Zaproszenie na 21. rocznic

Dobre sowa

By bratem wrd braci

Z ogromnym wzruszeniem przekazuj do druku autoryzowan rozmow ze witej pamici ksidzem Zdzisawem Seremakiem. Odbya si ona w 1985 roku. Uzgodnilimy, e przed jej opublikowaniem zostanie poszerzona o kilka aktualnych problemów. Choroba i mier Ksidza uniemoliwiy spenienie tego zamierzenia. Ufam jednak, e i w tej formie pozwoli nam ona jeszcze lepiej zrozumie, jak wielkim darem by dla nas nasz wielki Przyjaciel.

Zdzisaw Bradel

Statystyka
Odsłon artykułów:
41297